Slide 1
Slide 1
Slide 1
Платформа за истрaжување и промоција на природата и културата
After long expectations and the final renovation of the Botanical Garden… Види повеќе

2020 година

The project Geological hub “MARBLE LAKE“ its a multidisciplinary concept… Види повеќе

2022 година

The project CULTURE OF NATURE, has scientific, educational, creative, social and cultural approach… Види повеќе

2022 година

Проектот “Парче мозаик- уникатен капитал“ го негува мозаикот како стара традиционална… Види повеќе

2013 година

Како резултат на долгогодишните истражувања за мозаикот… Види повеќе

2019 година

Проектот Научно-културен центар БОТАНИЧКА ГРАДИНА е посветен… Види повеќе

2019 година

За идните архитекти, дизајнери, градежници, мозаикот е предизвик од секој аспект. NATURE EXPEDITION организираше мозаичарска работилница за дизајнирање на мурал – мозаик во средното училиште за градежништво и архитектура СГГУ Здравко Цветковски… Види повеќе

2019 година

Фестивалот на чај и лековити билки е првиот настан во Р.С.Македонија посветен на една убава македонска традиција – чајот и лековитите билки-првата медицина…